Introductie


Stichting Foundation Chinese Education in the Netherlands is op 3 oktober 2013 opgericht met als doel: a. het bevorderen van Chinees onderwijs in Nederland; b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie en missie

De missie luidt: Onze missie is om in Nederland wonende Chinezen in staat te stellen naast dat zij Nederlandse leren ook de Chinese taal machtig blijven, zodat zij niet vervreemden van hun moederland en haar cultuur. Maar ook dat Nederlanders de mogelijkheid krijgen om zicht te verdiepen in de Chinese taal en cultuur.

De visie luidt: Door het promoten van de Chinese taal het verspreiden van de Chinese cultuur en waarden aan Chinese en Nederlandse inwoners in Nederland.