Bestuursleden


Dagelijks bestuur:

De heer Kwok Chiu Wan (voorzitter)
De heer Chi Fai Cheung (secretaris)
Mevrouw Kwai Ying Kam-Fu (penningmeester)

Overige bestuursleden:

De heer Kui Mo Man (erevoorzitter)
De heer Yuen Keong Ng (adviseur)
De heer Dadi Chen (bestuurslid)