Bestuursleden


Dagelijks bestuur:

De heer Kwok Chiu Wan (voorzitter)
De heer Chi Fai Cheung (secretaris)
Mevrouw Kwai Ying Kam-Fu (penningmeester)

Overige bestuursleden:

De heer Kui Mo Man (erevoorzitter)
Mevrouw Siu Mai Leung (vicevoorzitter)
De Heer Yuen Keong Ng (adviseur)