Kernactiviteiten


De kernactiviteiten van onze stichting zijn:

- Het verstrekken van subsidies aan Chinese scholen die een financieel tekort hebben.
- Het verbeteren van de voorzieningen van de Chinese scholen.
- Het trainen van directeuren en docenten van Chinese scholen.