Financiën


Financiële stromen:
De stichting komt aan de noodzakelijke middelen voor haar te realiseren doelstellingen door giften en fondswervingen.

Financiële doelen voor de toekomst:
De stichting wil proberen in de komende 3 jaren meer bedrijven en particulieren te interesseren voor het verstrekken van giften en/of fondsen. Zodat er door de grotere aanwezige fondsen meer activiteiten gerealiseerd kunnen worden.

Beloningsbeleid:
Er zijn geen betaalde krachten in dienst van de Stichting.

Participatiebeleid:
Nu zijn er 6 vrijwilligers aanwezig binnen de stichting. Dit aantal zal de komende jaren toenemen als gevolg van toenemende activiteiten die zij zullen gaan ondersteunen.

Vermogen:
Het aanwezige vermogen dient ter ondersteuning van de continuïteit van de Stichting en wordt aangewend voor het doel zoals aangegeven is onder de missie, visie en inhoudelijke doelstellingen van dit beleidsplan.
Het beheer van het vermogen vindt plaats door het bestuur van de stichting, waarbij er bij uitgaven ten laste van het vermogen altijd 2 van de 3 dagelijkse bestuurders dienen te accorderen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De bestuursleden hebben 6 vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen hebben we over diverse zaken besproken, o.a. internetsite, badges, financiën, persconferentie, speciale uitgave en aanvraagprocedures enz. Iedere vergadering werd er genotuleerd.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Hier kunt u de balans van 2014 downloaden:Download
Hier kunt u de staat van baten en lasten van 2014 downloaden:Download
Hier kunt u de balans, winst- en verliesrekening van 2016 downloaden:Download
Hier kunt u de jaarrekening van 2017 downloaden:Download
Hier kunt u de jaarrekening van 2018 downloaden:Download
Hier kunt u de jaarrekening van 2019 downloaden:Download

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):
M.i.v. 3 oktober 2013 is onze stichting door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Degenen die vanaf 3 oktober 2013 aan onze stichting doneren, zullen van ons een kwitantie ontvangen, waarmee zij hun gedoneerde geldbedragen aftrekbaar kunnen stellen bij de aangifte van hun inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie: Aftrekken van periodieke giften

De volgende webpagina vermeldt onze stichting als een erkende ANBI: ANBI opzoeken